Pokerregler

8-7-5-4-3

Poker har funnits sedan väldigt länge, men även när man går tillbaka till det tidigaste vi vet om poker så finns det regler som aldrig riktigt genomgått några förändringar.GRUNDERNADet mest grundläggande i poker är till att börja med de individuella korten. En kortlek består av de följande korten:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knekt, Dam, Kung, Ess (men ingen joker som på bilden)deckDet lägsta kortet är 2 och det högsta är ess, det är dock inte ovanligt att en del spel tillåter ess att användas som en etta. Alla dessa 13 kort finns sedan i fyra sviter: spader, hjärter, klöver och ruter.För att skapa en pokerhand behöver man sammanlagt fem kort, vilken kombination man har avgör hur stark ens hand är. Det händer ju naturligtvis att två personer har samma typ av hand, detta kan då avgöras på ett par olika sätt:* Om handen spelarna har skapat inte använder sig av alla fem korten, till exempel ett par så är det personen med det högsta sista kortet som vinner.* Om detta också är lik så går man vidare till det näst högsta kortet osv. Är det fortfarande lika efter alla andra kort har jämförts så vinner alla med dessa kort och någon eventuell pott delas mellan dem.* Om handen är en färg eller en färgstege som använder samma kort men i olika sviter rankas även sviterna i ordningen högst till lägst: spader, hjärter, klöver, ruter.REGELVARIANTERSom många säkert redan vet finns det en hel del olika varianter av poker, dessa kommer ofta med sina egna varianter av hur själva spelet spelas, men det är betydligt mer ovanligt att de ändrar på reglerna vi nämnt ovan. Ett spel som dock är relativt vanligt förekommande men gör detta är spelet Razz där den lägsta handen möjlig är den bästa. I detta spel räknar man heller inte färger eller stegar och när två eller fler spelare har händer av samma värde så är det personen som har det lägsta individuella kortet som vinner.SATSNINGARinnan man kan gå in på spelsättet brukar man nämna vad man i pokertermer kallar för statsningsstruktur, detta handlar om hur man satsar pengar under spelets gång.

Normalt sett använder man pokermarker för att representera pengar, innan man börjar spela lägger var och en in en summa pengar i slutpotten och får en viss antal marker man bestämt på förhand.Satsningsstrukturen kan involvera ett par nya termer, vi börjar med ordet ”ante” detta är en summa som alla måste lägga in innan korten delas ut och är inte något som måste användas, men det snabbar på spelet något och uppmanar spelare att spela fler händer.Nästa termer är ”lilla mörk” och ”stora mörk”, detta är två personer som måste lägga in ytterligare marker innan korten delas ut. Lilla mörk lägger in halva grundinsatsen för att få se korten och stora mörk lägger in hela grundinsatsen. Stora mörk sitter alltid till vänster om lilla mörk och efter en hand har spelats går dessa roller vidare ett steg åt vänster, vilket betyder att stora mörk blir lilla mörk.HUR MAN SPELARNär man för första gången förklarar för någon hur poker spelas är det vanligt att man använder mörkpoker som exempel. Detta är den mest traditionella formen av poker och var väldigt länge den mest spelade.I mörkpoker delar man ut fem kort till varje spelare och när alla har sett sina kort påbörjar man den första satsningsrundan. Personen till vänster om stora mörk börjar satsa och kan välja mellan de följande handlingarna:* SYNA – att lägga in lika mycket som den högsta summan på bordet.* HÖJA – öka den högsta summan på bordet.* LÄGGA SIG – kasta korten i skräphögen och inte spela denna hand.* PASSA – gå vidare utan att göra något. Kan endast göra om spelaren har lika mycket som högsta summan på bordet när det är dennes tur att agera.Man går vidare runt bordet tills alla har ”kommit överens” om vilken summa som krävs för att få fortsätta vara med i handen. Alla som fortfarande är med får nu chansen att byta ut upp till tre kort, dessa kastas i skräphögen och man drar lika många nya från högen.Efter detta gör man en andra satsningsrunda, denna går till på samma sätt som den första förutom att det nu är lilla mörk som är först att agera. Är det fortfarande två eller fler spelare kvar efter detta visar alla sina kort för att se vem som vinner potten.